อันดับร้านอาหาร
อันดับร้านอาหาร - เข้าชมสูงสุด
ประกาศเมื่อ 2020-11-27 ( ข้อมูล30วันที่ผ่านมา)
คำนวนจากจำนวนการเข้าชมหน้ารายละเอียดร้านอาหารในช่วง 30 วันที่ผ่านมาก่อนการประกาศผลในแต่ละวัน
เท่าเดิม ลง ขึ้น ใหม่