0
0
0
เบอร์โทร.
081-367-6980
083-174-6802
ข้อมูลเพิ่มเติม
ต.ป่าตอง
วิธีจ่ายเงิน
เงินสด
เว็บไซต์ร้านอาหาร
http://www.facebook.com/pages/GUSTO-Italian-restaurant-phuket/157190527709880
เมนูแนะนำ
Pasta Spaghetti
ร้านนี้ยังรอรีวิวแรกอยู่